Santa Teresa # 1080

Tortugas santa Fe, Argentina

Codigo Postal 2512

Teléfonos: 54-9347-167-7327

                  54-9347-162-3546

Horarios: Domingos 12:30 PM

                  Martes 2:00 PM

Diego y Jimena Palezzesi